Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje

Soutěž s fondy EU

V rámci tohoto projektu byla pořízena nová vozidla, technologie a vybavení sloužící k efektivnějšímu zpracování informací, jejich lepšímu sdílení a přenosu v rámci Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Došlo ke zlepšení vybavení vozidel a posádek a radiostanice. Byla zavedena eHealth služeb a pro výměnu dat mezi ZZS a ZZ.

Projekt zajistil zvýšení kvality a efektivity při zajišťování přednemocniční neodkladné péče, při řešení mimořádných událostí na území Jihočeského kraje, potažmo na celém území České republiky.

Díky projektu došlo k nákupu třinácti moderních sanitních vozidel. Sanitní vozidla byla současně vybavena novou přístrojovou technikou: například monitory životních funkcí, přístroji pro umělou plicní ventilaci, přístroji pro nepřímou srdeční masáž nebo zařízeními pro snímání a přenos polohy a hlášení stavu výjezdu.

Přínosy projektu:

  • pořízení nových vozidel, techniky a vybavení
  • zvýšení kvality a efektivity při zajišťování přednemocniční neodkladné péče
  • sjednocení procesů a postupů, zlepšení komunikace, integrace a výměny dat ZZS JČK

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
Registrační číslo: CZ.1.06/3.4.00/23.09554
Zahájení projektu: 1. 4. 2014
Ukončení projektu: 30. 11. 2015
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 47 979 879,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 467 037,00 Kč

Celková částka: 56 446 916,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na libovolný hudební festival Léto fest 2019 v ČR dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Evropské fondy umožňují členským státům budovat mimo jiné dopravní infrastrukturu. Odhadnete kolik km silnic a dálnic bylo postaveno nebo modernizováno z fondů EU v předchozím programovém období 2007-2013?

Evropské fondy podporují celou řadu oblastí, jako je například zdravotnictví, doprava, vzdělávání nebo výzkum. Věděl/a byste, kolik projektů se podařilo realizovat s podporou evropských fondů od roku 2004?

Podpora z evropských fondů pomohla i záchranářům a hasičům. Věděl/a byste, kolik objektů sloužících složkám Integrovaného záchranného systému se podařilo vybudovat nebo modernizovat s pomocí evropských fondů v období 2007-2013?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz