Vybavení laboratoří CEBIA-Tech Instrumentation

Soutěž s fondy EU

Regionální výzkumné centrum bezpečnostních a informačních technologií získalo z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) doplňkovou dotaci na dovybavení vybudovaných laboratoří Centra dalšími přístroji.

Díky novému přístrojovému vybavení tak bude možné provádět výzkum v oblastech rozvoje experimentálního zázemí pro materiálový výzkum v oblasti konstrukčních polymerů a tenkých vrstev, rozvoje experimentálního zázemí v oboru integrovaných systémů budov, diagnostické techniky ve forenzních vědách a přípravy alternativních paliv z odpadních surovin včetně komplexního využití netukových složek.

Přínosy projektu:

  • zlepšení podmínek pro výzkum a vývoj
  • posílení kvality a rychlosti transferu technologií
  • zlepšení spolupráce s aplikační sférou
  • posílení výzkumných kapacit center s pozitivním dopadem na výzkumné pracovníky

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 5 OP Výzkum a vývoj pro inovace
Příjemce: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/19.0376
Zahájení projektu: 1. 7. 2015
Ukončení projektu: 31. 12. 2015
Téma projektu: Výzkum

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 33 804 150,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 965 438,00 Kč

Celková částka: 39 769 588,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Evropské fondy podporují celou řadu oblastí, jako je například zdravotnictví, doprava, vzdělávání nebo výzkum. Věděl/a byste, kolik projektů se podařilo realizovat s podporou evropských fondů od roku 2004?

Česká republika získala od roku 2004 z rozpočtu EU 1 307 miliard korun. Myslíte si, že je to více, nebo méně, než do společného unijního rozpočtu za stejnou dobu odvedla?

Evropské fondy umožňují členským státům budovat mimo jiné dopravní infrastrukturu. Odhadnete kolik km silnic a dálnic bylo postaveno nebo modernizováno z fondů EU v předchozím programovém období 2007-2013?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz