Vybavení laboratoří CEBIA-Tech Instrumentation

Soutěž s fondy EU

Regionální výzkumné centrum bezpečnostních a informačních technologií získalo z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) doplňkovou dotaci na dovybavení vybudovaných laboratoří Centra dalšími přístroji.

Díky novému přístrojovému vybavení tak bude možné provádět výzkum v oblastech rozvoje experimentálního zázemí pro materiálový výzkum v oblasti konstrukčních polymerů a tenkých vrstev, rozvoje experimentálního zázemí v oboru integrovaných systémů budov, diagnostické techniky ve forenzních vědách a přípravy alternativních paliv z odpadních surovin včetně komplexního využití netukových složek.

Přínosy projektu:

  • zlepšení podmínek pro výzkum a vývoj
  • posílení kvality a rychlosti transferu technologií
  • zlepšení spolupráce s aplikační sférou
  • posílení výzkumných kapacit center s pozitivním dopadem na výzkumné pracovníky

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 5 OP Výzkum a vývoj pro inovace
Příjemce: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/19.0376
Zahájení projektu: 1. 7. 2015
Ukončení projektu: 31. 12. 2015
Téma projektu: Výzkum

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 33 804 150,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 965 438,00 Kč

Celková částka: 39 769 588,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Prostředky z evropských fondů směřují na potřeby regionů EU v sedmiletých programových obdobích. Jak se nazývá politika EU, která se snaží vyrovnávat rozdíly mezi vyspělými a méně vyspělými zeměmi a regiony EU?

Projekty financované z evropských fondů pomáhají zkvalitnit výuku na českých školách. Věděl/a byste, kolik procent základních škol získalo dotaci z fondů EU na modernizaci učeben a výuky?

Z evropských fondů je možné podpořit řadu zajímavých projektů. Co podle vás z evropských fondů financovat nelze?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz