Podnikatelský inkubátor KANOV – Karlovy Vary

Soutěž s fondy EU

Hlavním cílem projektu bylo vybudování a provozování podnikatelského inkubátoru, který je zázemím pro začínající podnikatele, inovativní firmy a podnikatele s rozvojovým potenciálem, schopné prosadit své produkty na trhu.

V inkubátoru byly vybudovány nebytové prostory s možností využití jako kanceláře, laboratoře, sdílené vývojové a poloprovozní prostory, vše s odpovídajícím zázemím a příslušným vybavením. Firmám působící v inkubátoru jsou provozovatelem nabízeny zvýhodněné školicí, poradenské a servisní služby.

Projekt byl zaměřen na podporu zakládání a rozvoje subjektů průmyslového výzkumu, vývoje a inovací pro realizaci nových konkurenceschopných technologií, výrobků a služeb v karlovarském regionu.

Přínosy projektu:

  • rozvoj infrastruktury pro začínající a rozvojové firmy
  • rozvoj spolupráce s vysokými školami a dalšími subjekty vědy a výzkumu
  • udržení a zvýšení počtu pracovních příležitostí v regionu s vysokou mírou nezaměstnanosti
  • realizace vzdělávacích aktivit pro podporu rozvoje podnikání
  • revitalizace nevyužívaného areálu

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: EHC CZECH s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.03/5.1.00/43.00094
Zahájení projektu: 1. 9. 2011
Ukončení projektu: 31. 3. 2015
Téma projektu: Výzkum

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 45 598 566,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 046 806,00 Kč
Soukromé zdroje: 35 763 589,00 Kč

Celková částka: 89 408 961,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Česká republika získala od roku 2004 z rozpočtu EU 1 307 miliard korun. Myslíte si, že je to více, nebo méně, než do společného unijního rozpočtu za stejnou dobu odvedla?

Evropské fondy umožňují členským státům budovat mimo jiné dopravní infrastrukturu. Odhadnete kolik km silnic a dálnic bylo postaveno nebo modernizováno z fondů EU v předchozím programovém období 2007-2013?

Prostředky z evropských fondů směřují na potřeby regionů EU v sedmiletých programových obdobích. Jak se nazývá politika EU, která se snaží vyrovnávat rozdíly mezi vyspělými a méně vyspělými zeměmi a regiony EU?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz