Vybudování autobusového terminálu – přestupní uzel Plzeň/Šumavská

Soutěž s fondy EU

Projekt reagoval na nevhodné umístění a špatnou vazbu mezi autobusovou a železniční dopravou v Plzni. Hlavním cílem projektu bylo vybudování bezpečného přestupního uzlu mezi železniční a autobusovou dopravou ve vazbě na MHD.

Přínosem projektu bylo zefektivnění organizace linek veřejné dopravy, zkvalitnění a zrychlení přestupů mezi jednotlivými druhy veřejné dopravy. Výstupem projektu je autobusový terminál, ze kterého v běžný pracovní den vyjíždí min. 72 spojů.

Přínosy projektu:

  • stavba nového přestupního terminálu
  • zvýšení bezpečnosti cestujících
  • zefektivnění organizace dopravy
  • kvalitnější a rozsáhlejší zázemí pro cestující

Informace o projektu:

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Plzeň
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0005224
Zahájení projektu: 1. 6. 2017
Ukončení projektu: 30. 11. 2018
Téma projektu: Doprava

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 94 444 444,35 Kč
Veřejné zdroje ČR: 16 666 666,65 Kč

Celková částka: 111 111 111,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Prostředky z evropských fondů směřují na potřeby regionů EU v sedmiletých programových obdobích. Jak se nazývá politika EU, která se snaží vyrovnávat rozdíly mezi vyspělými a méně vyspělými zeměmi a regiony EU?

Evropská unie výrazně podporuje oblast vzdělávání, vědy a výzkumu a to nejen podporou stáží a studentských programů, jako je například Erasmus, ale i investicemi do budování vědecko-výzkumných center excelence s nadregionálním významem. Věděl/a byste, kolik jich bylo s podporou evropských fondů vybudováno?

Evropská unie spravuje několik fondů, z kterých přerozděluje prostředky členským státům s cílem zvýšit konkurenceschopnost jejich regionů. Věděl/a byste, kolik miliard korun má Česká republika v aktuálním programovém období 2014 -2020 k dispozici?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz