Vybudování autobusového terminálu – přestupní uzel Plzeň/Šumavská

Soutěž s fondy EU

Projekt reagoval na nevhodné umístění a špatnou vazbu mezi autobusovou a železniční dopravou v Plzni. Hlavním cílem projektu bylo vybudování bezpečného přestupního uzlu mezi železniční a autobusovou dopravou ve vazbě na MHD.

Přínosem projektu bylo zefektivnění organizace linek veřejné dopravy, zkvalitnění a zrychlení přestupů mezi jednotlivými druhy veřejné dopravy. Výstupem projektu je autobusový terminál, ze kterého v běžný pracovní den vyjíždí min. 72 spojů.

Přínosy projektu:

  • stavba nového přestupního terminálu
  • zvýšení bezpečnosti cestujících
  • zefektivnění organizace dopravy
  • kvalitnější a rozsáhlejší zázemí pro cestující

Informace o projektu:

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Plzeň
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0005224
Zahájení projektu: 1. 6. 2017
Ukončení projektu: 30. 11. 2018
Téma projektu: Doprava

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 94 444 444,35 Kč
Veřejné zdroje ČR: 16 666 666,65 Kč

Celková částka: 111 111 111,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Česká republika získala od roku 2004 z rozpočtu EU 1 307 miliard korun. Myslíte si, že je to více, nebo méně, než do společného unijního rozpočtu za stejnou dobu odvedla?

Podpora z evropských fondů pomohla i záchranářům a hasičům. Věděl/a byste, kolik objektů sloužících složkám Integrovaného záchranného systému se podařilo vybudovat nebo modernizovat s pomocí evropských fondů v období 2007-2013?

Každý projekt podpořený z evropských fondů musí garantovat tzv. dobu udržitelnosti. Jedná se o období, kdy by měl být schopen fungovat i po jeho dokončení. Jaká je nejčastější doba udržitelnosti u projektů financovaných z fondů EU?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz