Vybudování ekocentra DOTEK Krkonoše pro Královéhradecký kraj

Soutěž s fondy EU

Díky projektu došlo k vybudování nového pobytového a denního ekologického vzdělávacího střediska a ekologické poradny v Horním Maršově v Krkonoších. Za tímto účelem byla rekonstruována a adaptována budova bývalé fary.

Dům vlastní nestátní nezisková organizace Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory-SEVER; Brontosaurus Krkonoše.

Realizací projektu získal SEVER dostatečné prostorové zázemí pro provozování ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v Královéhradeckém kraji.

Přínosy projektu:

  • nové pobytové a denní ekologické vzdělávací středisko pro děti a mládež
  • prostorové zázemí pro provozování ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše
Registrační číslo: CZ.1.02/7.1.00/09.03835
Zahájení projektu: 1. 3. 2013
Ukončení projektu: 30. 9. 2013
Téma projektu: Životní prostředí

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 30 948 125,09 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 461 432,00 Kč

Celková částka: 36 409 557,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Česká republika získala od roku 2004 z rozpočtu EU 1 307 miliard korun. Myslíte si, že je to více, nebo méně, než do společného unijního rozpočtu za stejnou dobu odvedla?

Projekty financované z evropských fondů pomáhají zkvalitnit výuku na českých školách. Věděl/a byste, kolik procent základních škol získalo dotaci z fondů EU na modernizaci učeben a výuky?

Prostředky z evropských fondů směřují na potřeby regionů EU v sedmiletých programových obdobích. Jak se nazývá politika EU, která se snaží vyrovnávat rozdíly mezi vyspělými a méně vyspělými zeměmi a regiony EU?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz