Vybudování ekocentra DOTEK Krkonoše pro Královéhradecký kraj

Soutěž s fondy EU

Díky projektu došlo k vybudování nového pobytového a denního ekologického vzdělávacího střediska a ekologické poradny v Horním Maršově v Krkonoších. Za tímto účelem byla rekonstruována a adaptována budova bývalé fary.

Dům vlastní nestátní nezisková organizace Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory-SEVER; Brontosaurus Krkonoše.

Realizací projektu získal SEVER dostatečné prostorové zázemí pro provozování ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v Královéhradeckém kraji.

Přínosy projektu:

  • nové pobytové a denní ekologické vzdělávací středisko pro děti a mládež
  • prostorové zázemí pro provozování ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše
Registrační číslo: CZ.1.02/7.1.00/09.03835
Zahájení projektu: 1. 3. 2013
Ukončení projektu: 30. 9. 2013
Téma projektu: Životní prostředí

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 30 948 125,09 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 461 432,00 Kč

Celková částka: 36 409 557,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Evropská unie výrazně podporuje oblast vzdělávání, vědy a výzkumu a to nejen podporou stáží a studentských programů, jako je například Erasmus, ale i investicemi do budování vědecko-výzkumných center excelence s nadregionálním významem. Věděl/a byste, kolik jich bylo s podporou evropských fondů vybudováno?

Česká republika získala od roku 2004 z rozpočtu EU 1 307 miliard korun. Myslíte si, že je to více, nebo méně, než do společného unijního rozpočtu za stejnou dobu odvedla?

Evropské fondy podporují celou řadu oblastí, jako je například zdravotnictví, doprava, vzdělávání nebo výzkum. Věděl/a byste, kolik projektů se podařilo realizovat s podporou evropských fondů od roku 2004?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz