Vybudování informačně-vzdělávacího střediska v Jihočeském kraji

Soutěž s fondy EU

Posláním projektu je zlepšit dostupnost a kvalitu informačních, poradenských a školících služeb pro zájemce o zaměstnání nejen z Jihočeského kraje.

IVS vybudované v budově střední školy v Sezimově Ústí nabízí uchazečům o zaměstnání, především z ohrožených skupin (dlouhodobě nezaměstnaní, absolventi a mladiství, osoby se ZP, lidé starší 50 let) a zaměstnancům ohroženým ukončením pracovního poměru, širokou škálu poradenských a informačních služeb.

Ve středisku vybaveném moderní ICT technikou získávají od poradců informace o možnostech celoživotního učení, rekvalifikace, uplatnění na trhu práce a v pracovních a motivačních střediscích se prakticky seznámí s pracovními pozicemi ve strojírenství a energetice.

Přínosy projektu:

  • modernizace veřejných služeb zaměstnanosti
  • zlepšení dostupnosti a kvality informačních, poradenských a školících služeb pro zájemce o zaměstnání
  • podpora ohrožených skupin na pracovním trhu

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí
Registrační číslo: CZ.1.06/3.3.00/05.07566
Zahájení projektu: 1. 2. 2010
Ukončení projektu: 30. 6. 2013
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 17 418 172,00 Kč

Celková částka: 17 418 172,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na libovolný hudební festival Léto fest 2019 v ČR dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Z evropských fondů je možné podpořit řadu zajímavých projektů. Co podle vás z evropských fondů financovat nelze?

Evropské fondy umožňují členským státům budovat mimo jiné dopravní infrastrukturu. Odhadnete kolik km silnic a dálnic bylo postaveno nebo modernizováno z fondů EU v předchozím programovém období 2007-2013?

Prostředky z evropských fondů směřují na potřeby regionů EU v sedmiletých programových obdobích. Jak se nazývá politika EU, která se snaží vyrovnávat rozdíly mezi vyspělými a méně vyspělými zeměmi a regiony EU?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz