Vybudování mezinárodního centra klinického výzkumu ve FN u sv.Anny v Brně

Soutěž s fondy EU

Cílem projektu FNUSA – ICRC bylo vybudovat na území České republiky špičkové mezinárodní centrum pro oblast lékařského výzkumu, které dokáže urychlit vývoj nových průlomových léčebných a diagnostických strategií, nových technologií včetně bio- a nanotechnologií a nových léků až o 50%, a to při respektování všech nejpřísnějších mezinárodních norem pro etiku a bezpečnost výzkumu. Současně umožnilo ICRC realizaci výzkumných projektů, které svým rozsahem a kvalitou nebylo dosud možné uskutečnit.

Hlavním strategickým partnerem byla americká instituce Mayo Clinic, která bývá označována za nejprestižnější zdravotnické zařízení na světě. Projekt ICRC představuje platformu pro vytvoření těsné euro-americké spolupráce a sdílení know-how v oblasti lékařského výzkumu, vývoje pokročilých technologií, vzdělávání, high-tech průmyslových výrob a lékařské péče.

Prioritním zaměřením ICRC je kardiovaskulární, neurovědní výzkum s možnými přesahy do onkologie a dalších oborů.

Přínosy projektu:

  • urychlení vývoje nových průlomových léčebných a diagnostických strategií
  • urychlení vývoje léků, nanotechnologií a technologií

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 5 OP Výzkum a vývoj pro inovace
Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Registrační číslo: CZ.1.05/1.1.00/02.0123
Zahájení projektu: 1. 4. 2011
Ukončení projektu: 31. 12. 2015
Téma projektu: Výzkum

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 1 668 931 754,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 294 517 368,00 Kč

Celková částka: 1 963 449 122,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Evropské fondy umožňují členským státům budovat mimo jiné dopravní infrastrukturu. Odhadnete kolik km silnic a dálnic bylo postaveno nebo modernizováno z fondů EU v předchozím programovém období 2007-2013?

Z evropských fondů je možné podpořit řadu zajímavých projektů. Co podle vás z evropských fondů financovat nelze?

Projekty financované z evropských fondů pomáhají zkvalitnit výuku na českých školách. Věděl/a byste, kolik procent základních škol získalo dotaci z fondů EU na modernizaci učeben a výuky?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz