Vybudování Science Learning Center Liberec

Soutěž s fondy EU

Navržené aktivity SCIENCE LEARNING CENTRA LIBEREC vychází z úspěšného konceptu provozování libereckého science centra iQpark. Expozice SCIENCE LEARNING CENTRA LIBEREC byly rozděleny podle volných tematických celků – všemi částmi se prolínají horizontální témata jako například udržitelný rozvoj (v nejširším významu s důrazem na dlouhodobě udržitelné využívání přírodních zdrojů).

Návštěvníci získávají díky návštěvě jednotlivých expozic nejen přehledové informace o vybraných oblastech přírodních věd a demonstrovaných jevech, ale i o vlivu daného odvětví na různé aspekty lidského života a na celé životní prostředí.

Jednotlivé expozice obsahují ucelené soubory interaktivních exponátů doplněné o graficky názorně zpracované doplňující informace, ukázky praktického využití a také jsou zde přístupné hlubší doplňující údaje. Na výstavní ploše jsou umístěny střídavě hravější exponáty a složitější demonstrace vyžadující větší míru soustředěnosti a porozumění tak, aby expozice byly lákavé pro různě znalostně a dovednostně vybavené návštěvníky.

Přínosy projektu:

  • posílení spolupráce vzdělávacích a výzkumných organizací
  • zvýšení zájmu o přírodní a technické obory
  • vytvoření kvalitního a reprezentativního prostředí

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 5 OP Výzkum a vývoj pro inovace
Příjemce: IQLANDIA, o.p.s.
Registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/09.0158
Zahájení projektu: 1. 1. 2012
Ukončení projektu: 31. 3. 2014
Téma projektu: Výzkum

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 291 965 018,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 51 523 238,00 Kč

Celková částka: 343 488 256,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Prostředky z evropských fondů směřují na potřeby regionů EU v sedmiletých programových obdobích. Jak se nazývá politika EU, která se snaží vyrovnávat rozdíly mezi vyspělými a méně vyspělými zeměmi a regiony EU?

Evropské fondy podporují celou řadu oblastí, jako je například zdravotnictví, doprava, vzdělávání nebo výzkum. Věděl/a byste, kolik projektů se podařilo realizovat s podporou evropských fondů od roku 2004?

Co znamená zkratka ESIF?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz