Vybudování technické a přírodovědné laboratoře pro děti a mládež

Soutěž s fondy EU

Projekt se zabýval vytvořením podmínek pro dlouhodobou a komplexní podporu, propagaci a popularizaci přírodovědného a technického bádání, včetně předávání a šíření vědeckých a výzkumných zkušeností ve Zlínském kraji.

Byl založený na teoretických východiscích badatelského vyučování s cílem propagovat vědu a výzkum mezi dětmi a mládeží. Došlo k založení centra pro podporu přírodovědných a technických oborů v podobě Technické a přírodovědné laboratoře pro děti a mládež Zlínského kraje.

Tato instituce se zaměřuje jak na rozvoj lidských zdrojů, věnujících se výuce a popularizaci přírodovědných a technických oborů, tak na vytvoření nové metodologie jejich výuky s cílem optimalizovat propagaci daných oborů. Laboratoř se rovněž věnuje systematizaci poskytování podpory v oblasti poradenství, popularizace a propagace vědy a výzkumu v přírodovědných a technických oborech a vytvoření systému pro dlouhodobou koordinaci popularizačních akcí pro přírodovědné a technické obory ve Zlínském kraji.

Přínosy projektu:

  • šíření vědeckých a výzkumných zkušeností
  • rozvoj lidských zdrojů věnujících se výuce přírodovědných a technických oborů
  • vytvoření systému pro koordinaci popularizačních akcí pro přírodovědné a technické obory

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 7 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Příjemce: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0015
Zahájení projektu: 18. 3. 2014
Ukončení projektu: 30. 6. 2015
Téma projektu: Vzdělávání

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 14 362 804,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 534 612,00 Kč

Celková částka: 16 897 416,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Evropské fondy podporují celou řadu oblastí, jako je například zdravotnictví, doprava, vzdělávání nebo výzkum. Věděl/a byste, kolik projektů se podařilo realizovat s podporou evropských fondů od roku 2004?

Projekty financované z evropských fondů pomáhají zkvalitnit výuku na českých školách. Věděl/a byste, kolik procent základních škol získalo dotaci z fondů EU na modernizaci učeben a výuky?

Každý projekt podpořený z evropských fondů musí garantovat tzv. dobu udržitelnosti. Jedná se o období, kdy by měl být schopen fungovat i po jeho dokončení. Jaká je nejčastější doba udržitelnosti u projektů financovaných z fondů EU?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz