Výstavba digitálního planetária v Hradci Králové

Soutěž s fondy EU

Výstavba objektu digitálního planetária a jeho zabezpečení po technologické a technické stránce.

Technologické řešení planetária zahrnuje specializovanou projekční plochu ve tvaru polokoule, digitální celooblohový systém i přídavný projekční systém, interaktivní tématické expozice umožňující poznání a pochopení struktury a fungování vesmíru a interaktivní exponáty demonstrující nejdůležitější fyzikální jevy a jejich projevy v přírodních procesech.

Digitální planetárium slouží jako návštěvnické centrum pro propagaci a informovanost o výsledcích vědy a výzkumu. Realizací projektu byly vytvořeny vhodné podmínky pro zvyšování zájmu mladé generace i široké veřejnosti o přírodní a technické obory a výsledky vědy a výzkumu. Každoroční počet návštěvníků v podpořeném Digitálním planetáriu za kalendářní rok je přes 20 000 osob. V rámci projektu byla vytvořena 2 nová pracovní místa.

Přínosy projektu:

  • výstavba návštěvnického centra pro propagaci a informovanost o výsledcích vědy a výzkumu
  • zvýšení zájmu mladé generace i široké veřejnosti o přírodní a technické obory
  • vytvoření nových pracovních míst
  • podpora vzdělávání, turistického ruchu a volnočasových aktivit

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 5 OP Výzkum a vývoj pro inovace
Příjemce: Královéhradecký kraj
Registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/09.0182
Zahájení projektu: 1. 12. 2011
Ukončení projektu: 30. 11. 2014
Téma projektu: Výzkum

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 79 554 509,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 14 039 031,00 Kč

Celková částka: 93 593 540,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na libovolný hudební festival Léto fest 2019 v ČR dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Z evropských fondů je financováno mnoho oblastí. Jednou z nich je oprava a rekonstrukce historických památek. Kolik si myslíte, že se jich už podařilo za přispění EU opravit?

Evropská unie spravuje několik fondů, z kterých přerozděluje prostředky členským státům s cílem zvýšit konkurenceschopnost jejich regionů. Věděl/a byste, kolik miliard korun má Česká republika v aktuálním programovém období 2014 -2020 k dispozici?

Každý projekt podpořený z evropských fondů musí garantovat tzv. dobu udržitelnosti. Jedná se o období, kdy by měl být schopen fungovat i po jeho dokončení. Jaká je nejčastější doba udržitelnosti u projektů financovaných z fondů EU?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz