Výstavba heliportu HEMS ve Fakultní nemocnici Plzeň

Soutěž s fondy EU

Předmětem projektu byla výstavba nadzemního heliportu HEMS ve Fakultní nemocnici Plzeň, která je pro poskytování léčebné péče významnou složkou IZS.

Realizace projektu zajistila podstatné zkrácení doby transportu pacienta, snížení počtu jeho překladů a rychlé převzetí v předávací místnosti. Přesun z heliportu je po rovině krytou cestou bez nutnosti použití sanitního vozu či výtahu. Heliport je dimenzován na provoz vrtulníků až do hmotnosti 6,4t.

Konstrukce heliportu je koncipována jako monolitická deska podepíraná sloupy, jejichž tuhost byla zajištěna šroubovicovou deskou. Primární funkcí desky je zkrácení volné vzpěrné výšky sloupů, čímž se podstatně snížila jejich dimenze i potřebný stupeň vyztužení. Zároveň přispěla k celkové tuhosti a stabilitě konstrukce jako celku. Uvedené řešení dále umožnilo bezproblémový transport pacienta v případě, že by byl znemožněn transport nadzemním koridorem.

Přínosy projektu:

  • výstavba nadzemního heliportu
  • zajištění zkrácení doby transportu pacienta
  • zlepšení připravenosti nemocnice

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Fakultní nemocnice Plzeň
Registrační číslo: CZ.1.06/3.4.00/15.08479
Zahájení projektu: 1. 8. 2013
Ukončení projektu: 31. 12. 2015
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 29 748 687,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 249 768,00 Kč

Celková částka: 34 998 455,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Česká republika získala od roku 2004 z rozpočtu EU 1 307 miliard korun. Myslíte si, že je to více, nebo méně, než do společného unijního rozpočtu za stejnou dobu odvedla?

Evropská unie spravuje několik fondů, z kterých přerozděluje prostředky členským státům s cílem zvýšit konkurenceschopnost jejich regionů. Věděl/a byste, kolik miliard korun má Česká republika v aktuálním programovém období 2014 -2020 k dispozici?

Evropské fondy umožňují členským státům budovat mimo jiné dopravní infrastrukturu. Odhadnete kolik km silnic a dálnic bylo postaveno nebo modernizováno z fondů EU v předchozím programovém období 2007-2013?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz