Výstavba nového dopravního terminálu v Chebu

Soutěž s fondy EU

Podstatou projektu byla výstavba nového Dopravního terminálu v Chebu, který měl splňovat kritéria evropského standardu pro přepravu osob veřejnou hromadnou dopravou. Toho bylo dosaženo výstavbou nového autobusového nádraží, zázemí pro provozovatele a cestující, modernizací souvisejících komunikací a modifikací okolního prostředí.

Město Cheb je vzhledem ke své poloze regionálním dopravním uzlem v Karlovarském kraji, stýkají se zde železniční i silniční dopravci na místních, regionálních, vnitrostátních a mezinárodních tratích.

Hodnota nového dopravního terminálu spočívala především ve zlepšení přepravních podmínek, ve zkvalitnění dopravní obslužnosti včetně propojení místní a regionální veřejné dopravy, v rozvoji regionálního integrovaného dopravního systému a v modernizaci informačního odbavovacího systému.

Přínosy projektu:

  • výstavba nového dopravního terminálu v Chebu
  • zlepšení přepravních podmínek
  • zkvalitnění dopravní obslužnosti

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad
Příjemce: Karlovarský kraj
Registrační číslo: CZ.1.09/3.2.00/27.00610
Zahájení projektu: 30. 11. 2011
Ukončení projektu: 25. 1. 2013

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 92 754 479,35 Kč
Veřejné zdroje ČR: 16 368 436,00 Kč

Celková částka: 109 122 915,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Podpora z evropských fondů pomohla i záchranářům a hasičům. Věděl/a byste, kolik objektů sloužících složkám Integrovaného záchranného systému se podařilo vybudovat nebo modernizovat s pomocí evropských fondů v období 2007-2013?

Evropská unie výrazně podporuje oblast vzdělávání, vědy a výzkumu a to nejen podporou stáží a studentských programů, jako je například Erasmus, ale i investicemi do budování vědecko-výzkumných center excelence s nadregionálním významem. Věděl/a byste, kolik jich bylo s podporou evropských fondů vybudováno?

Evropská unie spravuje několik fondů, z kterých přerozděluje prostředky členským státům s cílem zvýšit konkurenceschopnost jejich regionů. Věděl/a byste, kolik miliard korun má Česká republika v aktuálním programovém období 2014 -2020 k dispozici?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz