Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Soutěž s fondy EU

Předmětem tohoto projektu byla výstavba objektu určeného pro výuku a výzkumné aktivity a čtyř ústavů a kateder Lékařské a Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové.

Výstavbou v těsném sousedství Fakultní nemocnice a Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany došlo k přímému propojení výuky a výzkumu, propojení teorie s praxí a hlavně ke zkvalitnění doktorských i magisterských studijních programů. To vše vedlo ke snížení provozních výdajů, protože veškeré prostory, služby, energie apod. jsou využívány společně a tím i efektivněji.

Přínosy projektu:

  • výstavba objektu pro výuku a výzkumné aktivity
  • propojení výuky a výzkumu
  • propojení teorie s praxí studentů
  • snížení provozních výdajů

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 5 OP Výzkum a vývoj pro inovace
Příjemce: Univerzita Karlova
Registrační číslo: CZ.1.05/4.1.00/04.0152
Zahájení projektu: 1. 7. 2011
Ukončení projektu: 30. 9. 2015
Téma projektu: Výzkum

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 251 943 542,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 44 460 625,00 Kč

Celková částka: 296 404 167,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Evropské fondy podporují celou řadu oblastí, jako je například zdravotnictví, doprava, vzdělávání nebo výzkum. Věděl/a byste, kolik projektů se podařilo realizovat s podporou evropských fondů od roku 2004?

Každý projekt podpořený z evropských fondů musí garantovat tzv. dobu udržitelnosti. Jedná se o období, kdy by měl být schopen fungovat i po jeho dokončení. Jaká je nejčastější doba udržitelnosti u projektů financovaných z fondů EU?

Evropská unie spravuje několik fondů, z kterých přerozděluje prostředky členským státům s cílem zvýšit konkurenceschopnost jejich regionů. Věděl/a byste, kolik miliard korun má Česká republika v aktuálním programovém období 2014 -2020 k dispozici?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz