Centrum Excelence Telč – Ústav teoretické a aplikované mechaniky

Soutěž s fondy EU

Projekt přispěl k řešení specifických a komplexních problémů udržitelného rozvoje (nové ekologicky šetrné technologie), materiálového výzkumu (vědecké reference i průmyslově chráněné výsledky pro inovace materiálů pro záchranu kulturního dědictví), konkurenceschopného strojírenství, informační společnosti a bezpečnostního výzkumu v podmínkách očekávaných změn klimatu a souvisících jevů, v podmínkách společenských tlaků na intenzifikaci využívání kulturního a přírodního dědictví a v podmínkách rostoucích přírodních i antropogenních hrozeb.

Přínosy projektu:

  • vybudování excelentního výzkumného pracoviště
  • zdokonalení výzkumné infrastruktury v České republice
  • vytvoření podmínek pro rozvoj inovačních aktivit v kraji Vysočina

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 5 OP Výzkum a vývoj pro inovace
Příjemce: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.
Registrační číslo: CZ.1.05/1.1.00/02.0060
Zahájení projektu: 22. 9. 2010
Ukončení projektu: 31. 12. 2013
Téma projektu: Výzkum

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 202 555 752,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 34 523 753,00 Kč

Celková částka: 237 079 505,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na libovolný hudební festival Léto fest 2019 v ČR dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Prostředky z evropských fondů směřují na potřeby regionů EU v sedmiletých programových obdobích. Jak se nazývá politika EU, která se snaží vyrovnávat rozdíly mezi vyspělými a méně vyspělými zeměmi a regiony EU?

Podpora z evropských fondů pomohla i záchranářům a hasičům. Věděl/a byste, kolik objektů sloužících složkám Integrovaného záchranného systému se podařilo vybudovat nebo modernizovat s pomocí evropských fondů v období 2007-2013?

Z evropských fondů je financováno mnoho oblastí. Jednou z nich je oprava a rekonstrukce historických památek. Kolik si myslíte, že se jich už podařilo za přispění EU opravit?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz