Vznik nového sociálního podniku – Kuchařky bez domova

Soutěž s fondy EU

Projekt Kuchařky bez domova měl za cíl vytvořit kompletní zázemí pro kuchařky bez domova.

Realizací projektu vznikl nový sociální podnik, který vytvořil 3 pracovní místa pro ženy ohrožené nebo zažívající bezdomovectví. Další ženy v projektu spolupracují brigádně.

Projekt se tak přímo zaměřil na veřejně prospěšný cíl sociálního začleňování ohrožených a vyloučených osob.

Přínosy projektu:

  • vznik nového sociální podnik
  • vytvoření pracovních míst pro ženy ohrožené nebo zažívající bezdomovectví
  • přínosem je začleňování ohrožených a vyloučených osob do společnosti

Informace o projektu:

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Praha – pól růstu ČR
Příjemce: Jako doma – Homelike
Registrační číslo: CZ.07.3.58/0.0/0.0/15_003/0000103
Zahájení projektu: 1. 4. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2016
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 1 739 041,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 739 041,50 Kč

Celková částka: 3 478 083,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Z evropských fondů je financováno mnoho oblastí. Jednou z nich je oprava a rekonstrukce historických památek. Kolik si myslíte, že se jich už podařilo za přispění EU opravit?

Každý projekt podpořený z evropských fondů musí garantovat tzv. dobu udržitelnosti. Jedná se o období, kdy by měl být schopen fungovat i po jeho dokončení. Jaká je nejčastější doba udržitelnosti u projektů financovaných z fondů EU?

Podpora z evropských fondů pomohla i záchranářům a hasičům. Věděl/a byste, kolik objektů sloužících složkám Integrovaného záchranného systému se podařilo vybudovat nebo modernizovat s pomocí evropských fondů v období 2007-2013?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz