Vznik nového sociálního podniku – Kuchařky bez domova

Soutěž s fondy EU

Projekt Kuchařky bez domova měl za cíl vytvořit kompletní zázemí pro kuchařky bez domova.

Realizací projektu vznikl nový sociální podnik, který vytvořil 3 pracovní místa pro ženy ohrožené nebo zažívající bezdomovectví. Další ženy v projektu spolupracují brigádně.

Projekt se tak přímo zaměřil na veřejně prospěšný cíl sociálního začleňování ohrožených a vyloučených osob.

Přínosy projektu:

  • vznik nového sociální podnik
  • vytvoření pracovních míst pro ženy ohrožené nebo zažívající bezdomovectví
  • přínosem je začleňování ohrožených a vyloučených osob do společnosti

Informace o projektu:

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Praha – pól růstu ČR
Příjemce: Jako doma – Homelike
Registrační číslo: CZ.07.3.58/0.0/0.0/15_003/0000103
Zahájení projektu: 1. 4. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2016
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 1 739 041,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 739 041,50 Kč

Celková částka: 3 478 083,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Z evropských fondů je možné podpořit řadu zajímavých projektů. Co podle vás z evropských fondů financovat nelze?

Prostředky z evropských fondů směřují na potřeby regionů EU v sedmiletých programových obdobích. Jak se nazývá politika EU, která se snaží vyrovnávat rozdíly mezi vyspělými a méně vyspělými zeměmi a regiony EU?

Evropské fondy podporují celou řadu oblastí, jako je například zdravotnictví, doprava, vzdělávání nebo výzkum. Věděl/a byste, kolik projektů se podařilo realizovat s podporou evropských fondů od roku 2004?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz