Vznik sociálního podniku – Zenová zahrada

Soutěž s fondy EU

Předmětem projektu byl vznik nového sociálního podniku Zenová zahrada, založeném na principech integračního sociálního podnikání, a vybudování zázemí pro provozování jeho aktivit.

Projekt umožnil pracovní uplatnění a sociální integraci osob znevýhodněných na trhu práce (osoby zdravotně postižené či zdravotně znevýhodněné).

Za tímto účelem došlo k revitalizaci brownfieldu ve městě Jirkov s cílem vybudování zahradního centra.

Přínosy projektu:

  • vznik nového sociálního podniku
  • vybudování zázemí pro provozování aktivit sociálního podniku
  • pracovního uplatnění a sociální integrace osob znevýhodněných na trhu práce

Informace o projektu:

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Zenová zahrada s.r.o.
Registrační číslo: CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_005/0000183
Zahájení projektu: 1. 3. 2017
Ukončení projektu: 29. 6. 2018
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 4 165 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 735 000,00 Kč

Celková částka: 4 900 000,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Evropská unie výrazně podporuje oblast vzdělávání, vědy a výzkumu a to nejen podporou stáží a studentských programů, jako je například Erasmus, ale i investicemi do budování vědecko-výzkumných center excelence s nadregionálním významem. Věděl/a byste, kolik jich bylo s podporou evropských fondů vybudováno?

Co znamená zkratka ESIF?

Evropské fondy umožňují členským státům budovat mimo jiné dopravní infrastrukturu. Odhadnete kolik km silnic a dálnic bylo postaveno nebo modernizováno z fondů EU v předchozím programovém období 2007-2013?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz