Vznik sociálního podniku – Zenová zahrada

Soutěž s fondy EU

Předmětem projektu byl vznik nového sociálního podniku Zenová zahrada, založeném na principech integračního sociálního podnikání, a vybudování zázemí pro provozování jeho aktivit.

Projekt umožnil pracovní uplatnění a sociální integraci osob znevýhodněných na trhu práce (osoby zdravotně postižené či zdravotně znevýhodněné).

Za tímto účelem došlo k revitalizaci brownfieldu ve městě Jirkov s cílem vybudování zahradního centra.

Přínosy projektu:

  • vznik nového sociálního podniku
  • vybudování zázemí pro provozování aktivit sociálního podniku
  • pracovního uplatnění a sociální integrace osob znevýhodněných na trhu práce

Informace o projektu:

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Zenová zahrada s.r.o.
Registrační číslo: CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_005/0000183
Zahájení projektu: 1. 3. 2017
Ukončení projektu: 29. 6. 2018
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 4 165 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 735 000,00 Kč

Celková částka: 4 900 000,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Z evropských fondů je možné podpořit řadu zajímavých projektů. Co podle vás z evropských fondů financovat nelze?

Z evropských fondů je financováno mnoho oblastí. Jednou z nich je oprava a rekonstrukce historických památek. Kolik si myslíte, že se jich už podařilo za přispění EU opravit?

Podpora z evropských fondů pomohla i záchranářům a hasičům. Věděl/a byste, kolik objektů sloužících složkám Integrovaného záchranného systému se podařilo vybudovat nebo modernizovat s pomocí evropských fondů v období 2007-2013?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz