Vznik sociálního podniku – Zenová zahrada

Soutěž s fondy EU

Předmětem projektu byl vznik nového sociálního podniku Zenová zahrada, založeném na principech integračního sociálního podnikání, a vybudování zázemí pro provozování jeho aktivit.

Projekt umožnil pracovní uplatnění a sociální integraci osob znevýhodněných na trhu práce (osoby zdravotně postižené či zdravotně znevýhodněné).

Za tímto účelem došlo k revitalizaci brownfieldu ve městě Jirkov s cílem vybudování zahradního centra.

Přínosy projektu:

  • vznik nového sociálního podniku
  • vybudování zázemí pro provozování aktivit sociálního podniku
  • pracovního uplatnění a sociální integrace osob znevýhodněných na trhu práce

Informace o projektu:

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Zenová zahrada s.r.o.
Registrační číslo: CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_005/0000183
Zahájení projektu: 1. 3. 2017
Ukončení projektu: 29. 6. 2018
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 4 165 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 735 000,00 Kč

Celková částka: 4 900 000,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na libovolný hudební festival Léto fest 2019 v ČR dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Evropské fondy podporují celou řadu oblastí, jako je například zdravotnictví, doprava, vzdělávání nebo výzkum. Věděl/a byste, kolik projektů se podařilo realizovat s podporou evropských fondů od roku 2004?

Z evropských fondů je financováno mnoho oblastí. Jednou z nich je oprava a rekonstrukce historických památek. Kolik si myslíte, že se jich už podařilo za přispění EU opravit?

Prostředky z evropských fondů směřují na potřeby regionů EU v sedmiletých programových obdobích. Jak se nazývá politika EU, která se snaží vyrovnávat rozdíly mezi vyspělými a méně vyspělými zeměmi a regiony EU?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz