Záchrana kulturní památky – Culture Station v Plzni

Soutěž s fondy EU

Cílem projektu byla záchrana zdevastované nemovité kulturní památky, západního křídla budovy vlakového nádraží Plzeň- Jižní předměstí.

Bylo zde vystavěno multifunkční zařízení, kde jdou proporčně zastoupeny hlavní kulturní disciplíny. V úrovni mostu a vstupu do budovy je víceúčelová vstupní hala a malý sál (studio). V úrovni peronu se nachází velký multifunkční sál s mnohostranným kulturním využitím. Vzniklé multifunkční kulturní zařízení je doplněno odpovídajícím zázemím – zkušebnami, kancelářemi, šatnami, sklady a sociálním zařízením.

Realizací projektu došlo k záchraně a výraznému zlepšení funkčnosti a vzhledu objektu bývalé západní (odjezdové) haly nádraží Jižní předměstí a zatraktivnění celé okolní městské části Plzně pro účely cestovního ruchu i pro potřeby obyvatel města.

Přínosy projektu:

  • záchrana nemovité kulturní památky
  • vznik multifunkčního kulturního zařízení
  • zatraktivnění celé okolní městské části Plzně
  • podpora cestovního ruchu

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Klotz a.s.
Registrační číslo: CZ.1.14/3.1.00/29.02916
Zahájení projektu: 18. 12. 2014
Ukončení projektu: 31. 8. 2015
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 21 119 299,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 726 935,00 Kč
Soukromé zdroje: 3 712 656,00 Kč

Celková částka: 28 558 890,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Co znamená zkratka ESIF?

Evropská unie výrazně podporuje oblast vzdělávání, vědy a výzkumu a to nejen podporou stáží a studentských programů, jako je například Erasmus, ale i investicemi do budování vědecko-výzkumných center excelence s nadregionálním významem. Věděl/a byste, kolik jich bylo s podporou evropských fondů vybudováno?

Evropská unie spravuje několik fondů, z kterých přerozděluje prostředky členským státům s cílem zvýšit konkurenceschopnost jejich regionů. Věděl/a byste, kolik miliard korun má Česká republika v aktuálním programovém období 2014 -2020 k dispozici?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz