Zlepšení vybavenosti ICT na školách Jihočeského kraje

Soutěž s fondy EU

Cílem projektu je zvýšení vybavenosti škol zřizovaných Jihočeským krajem v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) a podpora využívání interaktivních tabulí (IT) v přímé výuce všeobecných a odborných předmětů.

Projekt je zaměřen na střední školy, školy pro žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a základní umělecké školy. V rámci projektu bylo podpořeno 90 škol, do kterých bylo pořízeno cca 160 interaktivních tabulí s příslušenstvím.

Přínosy projektu:

  • zvýšení vybavenosti škol v oblasti informačních a komunikačních technologiích
  • pořízení 160 interaktivních tabulí s příslušenstvím pro žáky a studenty v 90 školách
  • podpora využívání interaktivních tabulí v přímé výuce

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Jihočeský kraj
Registrační číslo: CZ.1.14/2.4.00/02.00382
Zahájení projektu: 1. 7. 2008
Ukončení projektu: 30. 6. 2010
Téma projektu: Vzdělávání

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 13 593 691,30 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 398 886,00 Kč

Celková částka: 15 992 577,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Česká republika získala od roku 2004 z rozpočtu EU 1 307 miliard korun. Myslíte si, že je to více, nebo méně, než do společného unijního rozpočtu za stejnou dobu odvedla?

Z evropských fondů je financováno mnoho oblastí. Jednou z nich je oprava a rekonstrukce historických památek. Kolik si myslíte, že se jich už podařilo za přispění EU opravit?

Evropská unie spravuje několik fondů, z kterých přerozděluje prostředky členským státům s cílem zvýšit konkurenceschopnost jejich regionů. Věděl/a byste, kolik miliard korun má Česká republika v aktuálním programovém období 2014 -2020 k dispozici?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz