Zlepšení vybavenosti ICT na školách Jihočeského kraje

Soutěž s fondy EU

Cílem projektu je zvýšení vybavenosti škol zřizovaných Jihočeským krajem v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) a podpora využívání interaktivních tabulí (IT) v přímé výuce všeobecných a odborných předmětů.

Projekt je zaměřen na střední školy, školy pro žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a základní umělecké školy. V rámci projektu bylo podpořeno 90 škol, do kterých bylo pořízeno cca 160 interaktivních tabulí s příslušenstvím.

Přínosy projektu:

  • zvýšení vybavenosti škol v oblasti informačních a komunikačních technologiích
  • pořízení 160 interaktivních tabulí s příslušenstvím pro žáky a studenty v 90 školách
  • podpora využívání interaktivních tabulí v přímé výuce

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Jihočeský kraj
Registrační číslo: CZ.1.14/2.4.00/02.00382
Zahájení projektu: 1. 7. 2008
Ukončení projektu: 30. 6. 2010
Téma projektu: Vzdělávání

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 13 593 691,30 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 398 886,00 Kč

Celková částka: 15 992 577,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Co znamená zkratka ESIF?

Evropské fondy podporují celou řadu oblastí, jako je například zdravotnictví, doprava, vzdělávání nebo výzkum. Věděl/a byste, kolik projektů se podařilo realizovat s podporou evropských fondů od roku 2004?

Prostředky z evropských fondů směřují na potřeby regionů EU v sedmiletých programových obdobích. Jak se nazývá politika EU, která se snaží vyrovnávat rozdíly mezi vyspělými a méně vyspělými zeměmi a regiony EU?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz