Zlepšení vybavenosti ICT na školách Jihočeského kraje

Soutěž s fondy EU

Cílem projektu je zvýšení vybavenosti škol zřizovaných Jihočeským krajem v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) a podpora využívání interaktivních tabulí (IT) v přímé výuce všeobecných a odborných předmětů.

Projekt je zaměřen na střední školy, školy pro žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a základní umělecké školy. V rámci projektu bylo podpořeno 90 škol, do kterých bylo pořízeno cca 160 interaktivních tabulí s příslušenstvím.

Přínosy projektu:

  • zvýšení vybavenosti škol v oblasti informačních a komunikačních technologiích
  • pořízení 160 interaktivních tabulí s příslušenstvím pro žáky a studenty v 90 školách
  • podpora využívání interaktivních tabulí v přímé výuce

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Jihočeský kraj
Registrační číslo: CZ.1.14/2.4.00/02.00382
Zahájení projektu: 1. 7. 2008
Ukončení projektu: 30. 6. 2010
Téma projektu: Vzdělávání

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 13 593 691,30 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 398 886,00 Kč

Celková částka: 15 992 577,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na libovolný hudební festival Léto fest 2019 v ČR dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Projekty financované z evropských fondů pomáhají zkvalitnit výuku na českých školách. Věděl/a byste, kolik procent základních škol získalo dotaci z fondů EU na modernizaci učeben a výuky?

Česká republika získala od roku 2004 z rozpočtu EU 1 307 miliard korun. Myslíte si, že je to více, nebo méně, než do společného unijního rozpočtu za stejnou dobu odvedla?

Evropská unie výrazně podporuje oblast vzdělávání, vědy a výzkumu a to nejen podporou stáží a studentských programů, jako je například Erasmus, ale i investicemi do budování vědecko-výzkumných center excelence s nadregionálním významem. Věděl/a byste, kolik jich bylo s podporou evropských fondů vybudováno?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz