Znovuoživení historické kulturní památky Terezín

Soutěž s fondy EU

Jedním ze dvou hlavních cílů projektu byla realizace nové funkční náplně ve vybraných objektech pevnostního města Terezín.

Nové kulturně-vzdělávací aktivity odpovídají významu památky a současně respektují její památkovou hodnotu.

Druhým z hlavních cílů tohoto projektu byla vzorová památková obnova předem vytipovaných ohrožených objektů pevnostního města Terezín. Vybrané stavby, jež jsou zásadní svým významem a potenciálem, byly obnoveny a restaurovány pro nové kulturně-vzdělávací využití. To vedlo ke zvýšení atraktivity pevnosti a celého města a také k nárůstu počtu účastníků programových projektových aktivit.

Přínosy projektu:

  • památková obnova objektů pevnostního města Terezín
  • zvýšení atraktivity pevnosti
  • nárůst počtu účastníků

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob
Registrační číslo: CZ.1.06/5.1.00/01.06156
Zahájení projektu: 15. 3. 2009
Ukončení projektu: 31. 7. 2015
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 378 683 078,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 65 307 221,00 Kč

Celková částka: 443 990 299,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Z evropských fondů je financováno mnoho oblastí. Jednou z nich je oprava a rekonstrukce historických památek. Kolik si myslíte, že se jich už podařilo za přispění EU opravit?

Prostředky z evropských fondů směřují na potřeby regionů EU v sedmiletých programových obdobích. Jak se nazývá politika EU, která se snaží vyrovnávat rozdíly mezi vyspělými a méně vyspělými zeměmi a regiony EU?

Projekty financované z evropských fondů pomáhají zkvalitnit výuku na českých školách. Věděl/a byste, kolik procent základních škol získalo dotaci z fondů EU na modernizaci učeben a výuky?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz