Zřízení ústavu Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje

Soutěž s fondy EU

Primárním cílem bylo zřídit nový ústav (Ústav molekulární a translační medicíny při Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci), aby došlo k lepšímu porozumění molekulární podstatě nádorových a infekčních onemocnění.

Přínosy projektu:

  • zřízení nového ústavu
  • technologické infrastruktury a platformy pro molekulárně orientovaný základní a translační biomedicínský výzkum
  • založení národní platformy – základny pro chemickou biologii a vývoj léčiv

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 5 OP Výzkum a vývoj pro inovace
Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/01.0030
Zahájení projektu: 29. 3. 2010
Ukončení projektu: 31. 3. 2014
Téma projektu: Výzkum

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 751 295 795,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 126 763 482,00 Kč

Celková částka: 878 059 277,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Z evropských fondů je financováno mnoho oblastí. Jednou z nich je oprava a rekonstrukce historických památek. Kolik si myslíte, že se jich už podařilo za přispění EU opravit?

Evropská unie výrazně podporuje oblast vzdělávání, vědy a výzkumu a to nejen podporou stáží a studentských programů, jako je například Erasmus, ale i investicemi do budování vědecko-výzkumných center excelence s nadregionálním významem. Věděl/a byste, kolik jich bylo s podporou evropských fondů vybudováno?

Projekty financované z evropských fondů pomáhají zkvalitnit výuku na českých školách. Věděl/a byste, kolik procent základních škol získalo dotaci z fondů EU na modernizaci učeben a výuky?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz