Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Šumperk a.s.

Soutěž s fondy EU

Předmětem projektu byl nákup magnetické rezonance na radiodiagnostické oddělení v Nemocnici Šumperk a. s.

Magnetická rezonance byla umístěna v novém pavilonu.

Zlepšení stavu materiálně-technické základny Nemocnice Šumperk a.s. přispělo ke větší efektivitě systému návazné péče.

Přínosy projektu:

  • nákup magnetické rezonance na radiodiagnostické oddělení
  • zlepšení stavu materiálně-technické základny
  • větší efektivita systému návazné péče

Informace o projektu:

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Nemocnice Šumperk a.s.
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001468
Zahájení projektu: 3. 11. 2016
Ukončení projektu: 12. 1. 2017
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 23 664 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 4 176 000,00 Kč

Celková částka: 27 840 000,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Prostředky z evropských fondů směřují na potřeby regionů EU v sedmiletých programových obdobích. Jak se nazývá politika EU, která se snaží vyrovnávat rozdíly mezi vyspělými a méně vyspělými zeměmi a regiony EU?

Z evropských fondů je možné podpořit řadu zajímavých projektů. Co podle vás z evropských fondů financovat nelze?

Z evropských fondů je financováno mnoho oblastí. Jednou z nich je oprava a rekonstrukce historických památek. Kolik si myslíte, že se jich už podařilo za přispění EU opravit?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz