Zvýšení zaměstnanosti – Aktivní padesátka v Jihomoravském kraji

Soutěž s fondy EU

Mezi nejvíce ohrožené skupiny na trhu práce patří lidé ve věku nad 50 let a jejich podíl na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání stále roste. Zaměstnavatelé často volí raději mladšího zájemce a nechtějí ztrácet čas s těmi staršími. Přitom právě jejich zkušenosti a zodpovědný přístup by mohly být pro firmu velice užitečné. Tato skutečnost vedla ke vzniku projektu s názvem „Aktivní padesátka v Jihomoravském kraji“.

Hlavním cílem bylo zvýšit zaměstnanost v Jihomoravském kraji (JmK). Cílovou skupinou byli klienti evidovaní na úřadech práce v JmK, kteří nejpozději v roce, kdy budou zařazeni do projektu, dosáhnou 50 let věku.

Na základě zkušeností a požadavků jihomoravských úřadů práce byly pro minimálně 500 zájemců připraveny kurzy, v jejichž rámci se naučili pracovat s počítačem, absolvovali některý z rekvalifikačních programů nebo motivační kurz.

Přínosy projektu:

  • zvýšení zaměstnanosti osob starších 50 let
  • poskytnutí individuálního poradenství
  • absolvování rekvalifikačních programů a motivačních kurzů
  • zprostředkování zaměstnání přes 100 klientům

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 4 OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Příjemce: Úřad práce České republiky
Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/13.00010
Zahájení projektu: 1. 2. 2009
Ukončení projektu: 31. 1. 2012
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 41 862 500,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 104 477,00 Kč

Celková částka: 46 966 977,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Z evropských fondů je financováno mnoho oblastí. Jednou z nich je oprava a rekonstrukce historických památek. Kolik si myslíte, že se jich už podařilo za přispění EU opravit?

Podpora z evropských fondů pomohla i záchranářům a hasičům. Věděl/a byste, kolik objektů sloužících složkám Integrovaného záchranného systému se podařilo vybudovat nebo modernizovat s pomocí evropských fondů v období 2007-2013?

Evropská unie výrazně podporuje oblast vzdělávání, vědy a výzkumu a to nejen podporou stáží a studentských programů, jako je například Erasmus, ale i investicemi do budování vědecko-výzkumných center excelence s nadregionálním významem. Věděl/a byste, kolik jich bylo s podporou evropských fondů vybudováno?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz