Zvýšení zaměstnanosti – Aktivní padesátka v Jihomoravském kraji

Soutěž s fondy EU

Mezi nejvíce ohrožené skupiny na trhu práce patří lidé ve věku nad 50 let a jejich podíl na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání stále roste. Zaměstnavatelé často volí raději mladšího zájemce a nechtějí ztrácet čas s těmi staršími. Přitom právě jejich zkušenosti a zodpovědný přístup by mohly být pro firmu velice užitečné. Tato skutečnost vedla ke vzniku projektu s názvem „Aktivní padesátka v Jihomoravském kraji“.

Hlavním cílem bylo zvýšit zaměstnanost v Jihomoravském kraji (JmK). Cílovou skupinou byli klienti evidovaní na úřadech práce v JmK, kteří nejpozději v roce, kdy budou zařazeni do projektu, dosáhnou 50 let věku.

Na základě zkušeností a požadavků jihomoravských úřadů práce byly pro minimálně 500 zájemců připraveny kurzy, v jejichž rámci se naučili pracovat s počítačem, absolvovali některý z rekvalifikačních programů nebo motivační kurz.

Přínosy projektu:

  • zvýšení zaměstnanosti osob starších 50 let
  • poskytnutí individuálního poradenství
  • absolvování rekvalifikačních programů a motivačních kurzů
  • zprostředkování zaměstnání přes 100 klientům

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 4 OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Příjemce: Úřad práce České republiky
Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/13.00010
Zahájení projektu: 1. 2. 2009
Ukončení projektu: 31. 1. 2012
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 41 862 500,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 104 477,00 Kč

Celková částka: 46 966 977,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Co znamená zkratka ESIF?

Evropské fondy umožňují členským státům budovat mimo jiné dopravní infrastrukturu. Odhadnete kolik km silnic a dálnic bylo postaveno nebo modernizováno z fondů EU v předchozím programovém období 2007-2013?

Z evropských fondů je financováno mnoho oblastí. Jednou z nich je oprava a rekonstrukce historických památek. Kolik si myslíte, že se jich už podařilo za přispění EU opravit?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz